Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Hội Chữ thập đỏ tỉnh năm 2021
Ngày đưa:  31/12/2021 09:56:09 AM In bài
Ban Tổ chức trao danh hiệu thi đua, khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2021
Chiều ngày 30/12/2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2021.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp giữa cơ quan và công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021. Năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức Hội CTĐ tỉnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo tổ chức các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Công đoàn đã chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức; quan tâm, Chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân trong việc giám sát thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị, quy chế làm việc của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ. Giám sát việc thực hiện chế độ công tác phí, phép, BHXH, BHYT, tham gia xét nâng lương, nâng lương sớm, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai dân chủ.

Năm 2022, Công đoàn cơ sở Hội CTĐ tỉnh phấn đấu: 100% cán bộ, công chức, viên chức được học tập, quán triệt và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan.

 

Dịp này, Ban Tổ chức trao danh hiệu thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2021 và đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra; đồng thời, tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2022 tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức; tổ chức ký kết thi đua giữa các phòng, ban, Văn phòng tỉnh Hội; Phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp kinh phí để hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho một nạn nhân chất độc da cam gắn với Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đao”

Mậu Tùng

Bản quyền ©2016 Cổng thông tin điện tử Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi